ukryj stronę

Twoje prawa

Każdy człowiek ma swoje prawa

Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.


To tylko kilka wybranych praw jakie Ci przyslugują:

Życie i Rozwój
Każdy człowiek ma prawo do życia. Rząd, rodzice i opiekunowie powinni zapewnić Ci jak najlepsze możliwości rozwoju i bezpieczeństwo.

Wyrażanie opinii 
Masz prawo do wyrażania swojej opinii, szczególnie w tych sprawach, które dotyczą Ciebie. Możesz wyrażać swoje myśli i uczucia mówiąc, pisząc, malując lub w każdy inny sposób, który nie obraża innych osób. Masz także prawo do własnych przekonań religijnych.

Godność i prywatność
Masz prawo do prywatności: nikt nie może bez pytania czytać Twoich listów i pamiętników, sms-ów czy maili. Możesz mieć swoje tajemnice. Nikt nie ma prawa traktować Cię w sposób obraźliwy, bez szacunku lub naruszając Twoje poczucie własnej wartości.

Nadużycia/złe traktowanie
Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić, traktować w zły sposób lub wykorzystywać. Państwo ma obowiązek chronić Cię przed wszelkimi formami przemocy – fizycznej i psychicznej. Masz prawo do uzyskania pomocy i wsparcia, jeśli ktokolwiek: traktuje Cię w zły sposób, wyrządza Ci krzywdę, obraża Cię, bije lub dotyka w sposób, jakiego sobie nie życzysz.

Nauka
Masz prawo do bezpłatnej nauki. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa w szkole i nauki dobrej jakości. Masz prawo rozwijać swoje zdolności w warunkach poszanowania Twojej godności.

Zdrowie
Masz prawo do opieki zdrowotnej, leczenia w przypadku choroby oraz profilaktyki. Twoi opiekunowie mają obowiązek zapewnić Ci odpowiednie wyżywienie oraz warunki higieniczne.

Mieszkanie z Rodzicami
Możesz mieszkać ze swoimi rodzicami pod warunkiem, że jest to dla Ciebie bezpieczne. Nikt nie może oddzielić Cię od nich wbrew ich woli, czy bez zgody Sądu. Nikt nie ma prawa zabrać Cię do innego kraju bez zgody Twojej i Twoich rodziców.

Odpoczynek i czas wolny
Masz prawo do wypoczynku, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich dla Twojego wieku. Możesz uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Masz prawo poznawać przyjaciół i należeć do klubów i organizacji bezpiecznych dla Ciebie i nie obrażających niczyich uczuć.

Pamiętaj !

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat swoich praw lub czujesz, że Twoje prawa są łamane - zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.