ukryj stronę

Pakiety edukacyjne 116 111

Bardzo ważne jest, by dzieci dowiedziały się o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Chcemy dotrzeć z ideą 116 111 do wszystkich osób których ona dotyczy. Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży przygotowali więc materiały edukacyjne dotyczące numeru 116 111 i zaprosili do współpracy nauczycieli z całej Polski.

Pakiety edukacyjne Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży przekazaliśmy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej do Kuratoriów Oświaty, skąd przedstawiciele szkół mogli odbierać materiały. Dzięki naszej akcji edukacyjnej pakiety już kilkukrotnie trafiły do różnych typów szkół w całej Polsce.

 

Materiały przekazywane do szkół to plakaty i ulotki, oraz scenariusze zajęć, które można przeprowadzić np.  podczas godziny wychowawczej. Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do przeprowadzenia lekcji o 116 111 we wszystkich klasach szkół gimnazjalnych. POBIERZ MATERIAŁY!


Zachęcamy do wykorzystania podczas zajęć filmików przybliżających działanie Telefonu 116 111!

Filmik dla młodszych uczestników: https://www.youtube.com/watch?v=IWi9jaIaWI8

Filmik dla starszych uczestników: https://www.youtube.com/watch?v=GrvaY1RbSYk

   

Cele zajęć edukacyjnych:

- Dostarczenie wiedzy o Telefonie 116 111, zasadach jego funkcjonowania i przeznaczeniu

- Przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej

- Zachęcenie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych

- Rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań  

 

Wszystkie proponowane w ramach scenariusza ćwiczenia uwzględniają aktywne formy uczestnictwa (burza mózgów, zabawa, praca w grupach).

Osoby, które przeprowadzą zajęcia w oparciu o nasz scenariusz mogą otrzymać zaświadczenie. Więcej informacji: TU

Włącz się! 

Będziemy wdzięczni za wywieszenie plakatów informujących o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w widocznych miejscach w Państwa szkole, dystrybucje wśród uczniów ulotko-zakładek – gadżetów 116 111, wprowadzenie do szkolnego programu profilaktyki wiadomości o tej inicjatywie, a także za przeprowadzenie zajęć informujących o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 we wszystkich klasach.