ukryj stronę

Problemy i rozwiązania

Pamiętaj!

Nic nie usprawiedliwia przemocy: bicia, znęcania ani zadawania innych cierpień drugiemu człowiekowi. To nie osoby pokrzywdzone przemocą powinny się wstydzić, ale ci, którzy tą przemoc stosują.

Niebieska Karta

Każda rodzina ma jakieś problemy. Bywa tak, że te problemy są na tyle poważne, że konieczne jest zwrócenie się do kogoś po pomoc. Może być tak na przykład w tedy gdy ktoś w rodzinie jest agresywny, bije lub w inny sposób krzywdzi członków rodziny.


Gdy czujesz, że Tobie lub innej osobie grozi niebezpieczeństwo, gdy ktoś robi Ci krzywdę zawsze masz prawo zawiadomić o tym policję.

Zadzwonienie na policję w momencie gdy czujesz się zagrożony może być pierwszym krokiem aby zmienić sytuację w domu.  Policja ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczeństwo, może również założyć Ci niebieską kartę.

Co to jest Niebieska Karta ?

Niebieska karta, to taki dokument, który ma pomóc policji w rozwiązaniu problemu. Składa się on z dwóch części. Jedna część przeznaczona jest dla policji, jest to dowód tego co policja zobaczyła na miejscu oraz dowód tego, że w domu dzieje się coś złego. Druga część jest przeznaczona dla Ciebie lub osoby dorosłej, która dzwoniła na policje. Znajdują się na niej adresy i telefony, gdzie jeszcze można prosić o pomoc.

Gdy policjanci przyjeżdżają do domu, gdzie komuś dzieje się krzywda, mają obowiązek założyć niebieską kartę. Zdarza się jednak, że o tym nie pamiętają. Warto wtedy powiedzieć, że chcesz założyć taką kartę. Niebieska Karta powinna być wypełniana przy każdej interwencji policji. Jest to ważny dowód na to, co dzieje się w domu.


Dzięki takiej karcie dzielnicowy będzie wiedział co dzieje się u Ciebie w domu i co jakiś czas (raz w miesiącu) przychodził, aby sprawdzić czy wszystko jest w porządku.

Jeśli nie czujesz się w domu bezpiecznie, gdy ktoś stosuje przemoc - zawsze możesz do nas zadzwonić.