ukryj stronę

Problemy i rozwiązania

Historia Magdy

 

 

Już od przedszkola zaczynamy poznawać swoich rówieśników. Niekiedy takie znajomości przeradzają się w długoletnią przyjaźń. Dla każdego człowieka przyjaciele i znajomi są bardzo ważni. Są przy nas w ważnych chwilach, pomagają radzić sobie z problemami.

 Niestety, nie zawsze rówieśnicy są mili i przyjacielscy.  Może zdarzać się tak, że ktoś jest wyśmiewany, poniżany czy odrzucany przez znajomych. Czasem młode osoby są bite czy szantażowane przez swoich rówieśników.

Przemoc rówieśnicza ma miejsca wtedy, gdy młoda osoba w wyniku działań swoich rówieśników doświadcza przykrości lub krzywdy. Przemoc może przybierać różne formy: fizyczną lub psychiczną. Zdarza się także, że przemoc stosowana jest za pośrednictwem nowych technologii – Internetu, telefonów komórkowych. Mówi się wtedy o cyberprzemocy.

Zdarza się, że to co dla jednych jest jedynie „dobrą zabawą” i „żartem”, dla innych może być bardzo krzywdzące i bolesne. Często trudno przewidzieć jakie będą konsekwencje przemocy, zarówno dla osób które jej doświadczają, jak i dla sprawców oraz świadków.

Zachęcamy Was do obejrzenia krótkiego filmu, przedstawiającego historię Magdy – nastolatki, która doświadczyła przemocy ze strony swoich rówieśników. Jeśli sami doświadczyliście podobnych zachowań ze strony rówieśników, byliście ich świadkami, a może nawet uczestnikami – i chcecie o tym porozmawiać – zadzwońcie na 116 111 lub wyślijcie wiadomość.