ukryj stronę

Polecamy

Kto może Cię wesprzeć?

Rodzice

Rodzice mają obowiązek troszczyć się o swoje dzieci, dopóki nie ukończą one 18 lat. Oznacza to, że rodzice muszą zapewnić dziecku odpowiednią opiekę i dbać o jego potrzeby. Ważne, aby rozmawiać z rodzicami o swoich problemach. Gdy będą wiedzieli jakie przeżywasz problemy i jak się czujesz, łatwiej im będzie Ciebie zrozumieć i Ci pomóc. Zadaniem rodziców jest udzielanie Ci wsparcia i ochrony, zawsze gdy tego potrzebujesz.

Babcia, dziadek, ciocia, wujek
Dziadkowie, wujek, ciocia i inni członkowie Twojej rodziny, to także osoby, do których możesz zwrócić się gdy masz jakiś kłopot. Czasami, o niektórych sprawach wstydzimy się lub obawiamy porozmawiać z rodzicami. Wtedy warto poszukać wsparcia u innych bliskich osób. Osoby od nas starsze mają większe doświadczenie w różnych sprawach i często mogą mieć dobry pomysł jak poradzić sobie z trudną sytuacją.                          

Pedagog i psycholog szkolny
Uczeń może zgłaszać się do psychologa/pedagoga szkolnego, np. gdy: nie radzi sobie z nauką, nie czuje się bezpiecznie w szkole, ma problemy osobiste, kłopoty w domu, przeżywa trudności w kontaktach z równieśnikami. Psycholog/pedagog szkolny powinien wysłuchać, wesprzeć i pomóc osobie, która zgłosi się do niego z problemem.

Wychowawca
Zadaniem wychowawcy klasy jest poznanie uczniów i ich sytuacji, zarówno szkolnej, jak i domowej. Dobry wychowawca pomaga uczniom w sprawach dla nich ważnych, stara się rozwiązywać indywidualne i klasowe problemy, interesuje się postępami ucznia w nauce i związanymi z tym trudnościami. Jest również pośrednikiem między klasą a pozostałymi nauczycielami.

Przyjaciel/przyjaciółka
Kiedy przeżywamy problemy, warto mieć obok siebie życzliwą osobę, która pomaga przetrwać nam trudne chwile. Taka osoba może po prostu przy nas być i podtrzymać na duchu, ale również pomóc nam znaleźć wyjście z sytuacji. Czasami bardzo trudno jest samodzielnie rozwiązać jakiś problem. Juz samo opowiedzenie przyjacielowi o problemie moze sprawić, że poczujemy się lepiej. 

Kurator sądowy / Pracownik socjalny
Są to osoby, które czasami pomagają rodzinom zmagającym się z różnymi problemami. Jeżeli rodzinę odwiedza kurator lub pracownik socjalny, to ważne jest aby mówić tym osobom o swojej sytuacji. Dziecko ma prawo poprosić kuratora/pracownika socjanego o rozmowę na osobności. Ich zadaniem jest wspieranie rodziny, a także zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i w razie potrzeby schronienia.