ukryj stronę

Polecamy

Gdzie szukać pomocyPoradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

To miejsca, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in. pomocy, gdy mają kłopoty w nauce czy trudność z wyborem zawodu. Młode osoby mogą zgłaszać się również po pomoc psychologiczną, np. mając trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. O tym gdzie znajduje się najbliższa poradnia psychologiczno-pedagogiczna można dowiedzieć się np. od pedagoga szkolnego.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Jest to miejsce, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi cieżko jest Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią na wizytę w Poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK)
Świadczą pomoc osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym – znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Może ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Celem działania Pomocy Społecznej jest głównie wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.  OPS udziela pomocy materialnej rodzinom mającym trudności finansowe, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły mieszkanie. Pomoc Społeczna zajmuje się również dożywianiem dzieci w szkole. Do Ośrodka Pomocy Społecznej możne także zgłosić się osoba, dziecko, które doświadcza przemocy np. w rodzinie.

Policja
Na policję możesz zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście  - zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz prawo powiadomić o tym policję. Na policję możesz także zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa. 

Sąd Rodzinny

To wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni z opieki nad dzieckiem, sąd rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać jak ona wygląda. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone.

 

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na 116 111 lub pisząc do nas wiadomość. Wspólnie zastanowimy się, gdzie możesz uzyskać dla siebie najlepszą pomoc i wsparcie.