ukryj stronę

O 116 111

Sponsoring

Zajęcia dotyczą jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych jaką jest sponsoring. Podczas zajęć omówione zostają przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym osobom, które podejmują kontakty seksualnie w zamian za prezenty i pieniądze.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 90 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszą historie młodych osób - Izy i Kuby, którzy zetknęli się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Historia Izy (filmik edukacyjny)

 

Historia Kuby (filmik edukacyjny)

 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi scenariuszami zajeć dostępnymi na naszej stronie:

"HANDEL DZIEĆMI"

"DOWÓD MIŁOŚCI"

"PRZEMOC W RODZINIE"

"PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"

"SEKSTING"

 Scenariusz zajęć "Sponsoring" zaktualizowano i rozszerzono w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".