ukryj stronę

O 116 111

Seksting

Podczas zajęć wskazywane są potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym. Uczestnicy dowiadują się również, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 90 min. lub 135 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodych osób wplątanych w seksting - Julki i Mateusza. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

POBIERZ SCENARIUSZ

Historia Mateusza (film edukacyjny)

 

 

Scenariusz zajęć "Sexting" opracowano w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".