ukryj stronę

O 116 111

Przemoc w rodzinie

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat różnych aspektów i przejawów przemocy ze strony rodziców/opiekunów lub rodzeństwa oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. Zajęcia dostarcza również informacji o tym gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 90 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodej osoby - Jaśka, który zetknął się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Historia Jaśka (filmik edukacyjny)

Scenariusz zajeć edukacyjnych "Przemoc w rodzinie" jest jednym z narzędzi modułowych Akademii Ochrony przez Przemocą FDN. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi scenariuszami zajeć dostępnymi na naszej stronie:

"HANDEL DZIEĆMI"

"DOWÓD MIŁOŚCI"

"SPONSORING"

"PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"

"SEKSTING"