ukryj stronę

O 116 111

Przemoc rówieśnicza

Podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i w cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 90 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodej osoby - Magdy, który zetknął się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Historia Magdy (filmik edukacyjny)

 

Scenariusz zajeć edukacyjnych "Przemoc rówieśnicza" jest jednym z narzędzi modułowych Akademii Ochrony przez Przemocą FDN. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi scenariuszami zajeć dostępnymi na naszej stronie:

"HANDEL DZIEĆMI"

"DOWÓD MIŁOŚCI"

"SPONSORING"

"PRZEMOC W RODZINIE"

"SEKSTING"