ukryj stronę

O 116 111

Handel dziećmi

Podczas zajęć uczestnicy poznają mechanizmy stosowane przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego oraz dowiedzą się jak chronić się przed manipulacją.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 45 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszą historie młodych osób - Pauliny i Piotrka - którzy zetknęli się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc.

POBIERZ SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Historia Pauliny (filmik edukacyjny)

 

Historia Piotrka (filmik edukacyjny)

 

 

 Scenariusz zajęć "Handel dziećmi" zaktualizowano i rozszerzono w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".

 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi scenariuszami dostępnymi na naszej stronie: 

"DOWÓD MIŁOŚCI"

"SPONSORING"

"PRZEMOC W RODZINIE"

"PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"

"SEKSTING"