ukryj stronę

O 116 111

Dowód miłości

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych i ich potencjalnych negatywnych konsekwencji. Omówione zostaną mechanizmy, które sprawiają, że młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne.

Scenariusz jest zaplanowany do realizacji w trakcie 45 min., w grupach młodzieży w wieku gimnazjalnym  lub ponadgimnazjalnym. Metody wykorzystywane podczas zajęć to wykład, dyskusja oraz praca w grupach. Zajęciom towarzyszy historia młodych osób - Oli i Rafała, którzy zetknęli się z przemocą. Duży nacisk położony został na przekazanie młodzieży informacji o tym jak zareagować w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc. 

POBIERZ SCENARIUSZ

Historia Oli (filmik edukacyjny)

 

Historia Rafała (filmik edukacyjny)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi scenariuszami zajeć dostępnymi na naszej stronie:

"HANDEL DZIEĆMI"

"SPONSORING"

"PRZEMOC W RODZINIE"

"PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"

"SEKSTING"

 

 Scenariusz zajęć "Dowód miłości" zaktualizowano i rozszerzono w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".