ukryj stronę

Rusza nabór na staż w 116 111 luty 2020!

 

Rusza nabór na cykl stażowy w 116 111 !

Nabór na dziewięciomiesięczny cykl stażowy - luty 2020

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 

PROFIL STAŻYSTY

Program skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych), zainteresowanych zdobyciem praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem.

Poszukujemy osób posiadających/wykazujących się:

  • wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi,
  • otwartość na informację zwrotną;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odpornością na stres, cierpliwością;
  • samodzielnością, odpowiedzialnością;
  • wiedzę i umiejętności poruszania się w środowisku internetowym, biegłość w posługiwaniu się komputerem.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

CYKL STAŻOWY

Rozpoczyna się okresem próbnym, po którym wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych. Okres współpracy określony w umowie wynosi 9 miesięcy.

Zapewniamy:

• Elastyczne godziny odbywania zadań stażowych – 7 dni w tygodniu w godzinach 11:30-22:30;  od marca w godzinach 9.30 – 22.30.

• Pakiet szkoleń specjalistycznych z zakresu: umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą przez telefon, profilaktyki w pracy konsultanta, pracy z trudnym klientem, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, rozmowy o seksualności, przemocy, relacjach rówieśniczych, problemach w rodzinie, stracie, ryzykownych zachowaniach, wykorzystaniu seksualnym itp.

• Bieżącą superwizję pracy oraz superwizję grupową;

• Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

• Umowę o współpracy wolontariackiej, a po pomyślnym ukończeniu stażu zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

Stażysta poświęci całemu cyklowi stażowemu łącznie ok. 380 godzin.

Okres próbny (9.02 - 15.03.2020)

Okres właściwy (16.03 - 31.10.2020)

Stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, m. in. słuchając rozmów doświadczonych konsultantów i biorąc udział w podstawowych szkoleniach.

Ważne daty:

  • 9.02.2020 - warsztat rekrutacyjny (5h)
  • 11.02.2020 - spotkanie wprowadzające - 17.30 - 19.30 (2h)
  • 29.02 - 1.03.2020 -szkolenie obowiązkowe z rozmowy psychologicznej, (16h).

 

Do zadań stażysty należeć będzie udział w: dyżurach telefonicznych, wykonywaniu zadań zleconych przez opiekuna stażu na rzecz programu, superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane podjęciem dziewięciomiesięcznej współpracy w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: wolontariat@fdds.pl (I ETAP);

Wybrane osoby zostaną zaproszone na warsztat rekrutacyjny (II ETAP), który odbędzie się 9.02.2020r.

Maksymalna ilość miejsc na stażu: 20.

CZEKAMY TYLKO DO 26.01.2020r.

Logo Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  Logo Fundacja Drzewo i Jutro  Logo Kulczyk Fundation