ukryj stronę

Rusza nabór na staż w 116 111 !

Nabór uzupełniający na roczny staż

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

edycja XXX


PROFIL STAŻYSTY

Roczny staż skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych), zainteresowanych zdobyciem praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem (z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej).

Poszukujemy osób posiadających/wykazujących się:

• wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi, otwartość na informację zwrotną;
• umiejętność pracy w zespole;
• odpornością na stres, cierpliwością;
• samodzielnością, odpowiedzialnością;
• wiedzę i umiejętności poruszania się w środowisku internetowym, biegłość w posługiwaniu się komputerem.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.
 
Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

STAŻ

Staż rozpoczyna się trzytygodniowym okresem próbnym, po którym wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych. Okres współpracy określony w umowie wyniosi 12 miesięcy.

Zapewniamy:

• Elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 11:30-22:30; 

• Szkolenia specjalistyczne z zakresu: umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą przez telefon, profilaktyki w pracy konsultanta, pracy z trudnym klientem, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, rozmowy o seksualności, przemocy, relacjach rówieśniczych, problemach w rodzinie, stracie, ryzykownych zachowaniach, wykorzystaniu seksualnym itp.

• bieżącą superwizję pracy oraz superwizję grupową;

• Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

Umowę o współpracy wolontariackiej, a po pomyślnym ukończeniu stażu zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

Stażysta poświęci stażowi łącznie ok. 500 godzin.

W okresie próbnym stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, m. in. słuchając rozmów doświadczonych konsultantów i biorąc udział w podstawowych szkoleniach.

W okresie właściwym do zadań stażysty należeć będzie udział w: dyżurach telefonicznych, zadaniach na rzecz programu, superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: wolontariat@fdds.pl (I ETAP);

Wybrane osoby zostaną zaproszone na warsztat rekrutacyjny (II ETAP)

Maksymalna ilość miejsc na stażu: 20.

CZEKAMY TYLKO DO 16.06.2019, 23.59

 

 

Staż realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski, Kulczyk Foundation, Fundacji Benefit Systems oraz M. st. Warszawy