ukryj stronę

Dlaczego współpracujemy z wolontariuszami?

Dzieci bez pomocy rodzica czy opiekuna mają niewielkie możliwości znalezienia pomocy i wsparcia w trudnych dla siebie sytuacjach. Telefony zaufania od lat 70-tych XX wieku są ważnym narzędziem pomocowym dla dzieci. Na całym świecie pod różnymi numerami działają setki telefonów dla dzieci.

 

Aby ułatwić dzieciom dostęp oraz zunifikować jakość świadczonej pomocy, Komisja Europejska wydała w 2007 r. decyzję o rezerwacji numeru 116111 w krajach UE na potrzeby telefonów zaufania dla dzieci. W Polsce dzieci i młodzieży mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerem 116 111 od 2008 roku, kiedy to Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym - firmą Polkomtel SA, uruchomiła pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Bardzo szybko okazało się, że anonimowy i bezpłatny telefon zaufania dla młodych osób jest w Polsce bardzo potrzebny.

 

Wolontariusze w 116 111

Niezbędny okazał się rozwój programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego wyjątkowo ważnym aspektem było rozpoczęcie w kwietniu 2009 roku współpracy z wolontariuszami. Aktualnie realizujemy już siódmą edycję stażu w Telefonie 116 111, doskonaląc naszą ofertę współpracy zarówno w oparciu o doświadczenia innych europejskich telefonów zaufania dla dzieci, jak i ewaluując naszą pracę z wolontariuszami w Polsce.  Wolontariat, którego przedmiotem jest świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży przez telefon lub online jest szalenie trudny. Wymaga specyficznych umiejętności, szerokiej wiedzy z dziedziny psychologii rozwojowej, znajomości problematyki okresu dorastania i aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa młodych ludzi. Nie przygotowują do tego żadne studia czy kursy podyplomowe w Polsce czy Europie. Niezbędne jest więc stworzenie przez organizacje prowadzące telefony zaufania dla dzieci specyficznych warunków rozwoju i doskonalenia umiejętności dla wolontariuszy. Przy zapewnieniu szkoleń, wsparcia i monitoringu pracy oraz informacji zwrotnych, wolontariat w telefonie daje niesamowitą gratyfikację, umożliwia ciągły rozwój, nabywanie umiejętności i kompetencji przydatnych w wielu dziedzinach życia, zarówno zawodowego jak i prywatnego.  

 

Realny wpływ

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy do realizacji zadań programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 możliwe jest pełniejsze odpowiadanie na potrzeby dzieci. Uruchamiamy kolejne stanowiska konsultanckie, dzieci coraz krócej oczekują na odpowiedzi na pytania online. We wrześniu 2010 roku rozpoczęliśmy obsługę linii 116 111 w soboty, a od lipca 2011 roku działamy 7 dni w tygodniu. Dzięki wolontariuszom w maju 2012 roku mogliśmy wykonać kolejny duży krok Telefonu 116 111 - rozpoczeliśmy obsługę 6-jednocześnie dostepnych linii. Aktualnie każdego dnia Telefon 116 111 obsługuje 18 osób (pracowników i wolontariuszy), odbierając od 500 do 700 telefonów od młodych osób przeżywających kłopoty czy trudności.