ukryj stronę

Aktualności

Jeszcze do 15 marca trwa nabór na staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 !


Przedłużyliśmy  do 15 marca nabór na bezpłatny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Roczny staż skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).


CO OFERUJEMY?
•    doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej
•    liczne szkolenia umożliwiające pracę w Telefonie 116 111
•    poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży
•    wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty
•    elastyczne godziny odbywania stażu – z uwzględnieniem godzin obsługi Telefonu 116 111  – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00.
•    zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą stażu dostępną na stronie www.116111.pl/staz a następnie przesłanie swojego CV wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na wyżej podanej stronie na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca