ukryj stronę

Więcej o darczyńcach 116 111

Działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wspierane jest przez firmy, polskie i międzynarodowe fundacje oraz administrację publiczną. Poniżej zamieszczamy listę aktualnych sponsorów, partnerów i darczyńców Telefonu 116 111, dziękując za okazane zaufanie i możliwości wspierania dzieci i młodzieży w trdnych sytuacjach życiowych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w okresie od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane ramach Rządowego programu na lata 2014-16 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2015 roku, było dofinasowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej.

 

Orange

Patrnerem technologicznym Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w Polsce jest operator sieci Orange. Współpraca z firmą Orange Polska umożliwia nam stabilne działanie i rozszerzanie dostępu do anonimowej pomocy i wsparcia dla dzieci.

 

Unia Europejska: grant Prevention and Fight against Crime (ISEC)

Wybrane działania podejmowane przez zespół Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu "'Nie przegraj" - zintegrowany model profilaktyki i pomocy w sytuacji wykorzystania seksualnego dzieci" (HOME/2012/ISEC/AG/4000004408).

 

Urząd m.st. Warszawy

Szkolenia dla wolontariuszy i stażystów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w latach 2013-2015 były dofinansowywane ze środków Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu "Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje".

 

 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wspierają również:


- Energa

 

- Mercedes – Benz Polska

 

 

 

Jeśli reprezentują Państwo firmę, która chciałaby wspierać działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prosimy o kontakt: fr@fdn.pl Ofertę współpracy przedstawimy Państwu indywidualnie.